Bài đăng

Bản đồ chỉ dẫn đường vào trung tâm Kuansaigon ( 173 Giảng Võ - sau Viettin Bank )