TÓC NAM UNDERCUT ĐẸP SÀNH ĐIỆU CHO GƯƠNG MẶT TRÒN


Tóc Đẹp giới thiệu kiểu tóc đơn giản undercut dành cho các bạn mặt tròn. Tóc khá lành và dễ thực hiện thích hợp cho việc đi làm, đi chơi hay đi học. Tóc có thể được cắt sát chân tóc với độ dài 0,3 - 0,5cm hoặc để tóc dài chải phồng đỉnh đầu.


TÓC NAM, UNDERCUT, TÓC ĐẸP, SÀNH ĐIỆU, GƯƠNG MẶT TRÒN


TÓC NAM, UNDERCUT, TÓC ĐẸP, SÀNH ĐIỆU, GƯƠNG MẶT TRÒN

TÓC NAM, UNDERCUT, TÓC ĐẸP, SÀNH ĐIỆU, GƯƠNG MẶT TRÒN

TÓC NAM, UNDERCUT, TÓC ĐẸP, SÀNH ĐIỆU, GƯƠNG MẶT TRÒN

TÓC NAM, UNDERCUT, TÓC ĐẸP, SÀNH ĐIỆU, GƯƠNG MẶT TRÒN

TÓC NAM, UNDERCUT, TÓC ĐẸP, SÀNH ĐIỆU, GƯƠNG MẶT TRÒN

TÓC NAM, UNDERCUT, TÓC ĐẸP, SÀNH ĐIỆU, GƯƠNG MẶT TRÒN

TÓC NAM, UNDERCUT, TÓC ĐẸP, SÀNH ĐIỆU, GƯƠNG MẶT TRÒN

TÓC NAM, UNDERCUT, TÓC ĐẸP, SÀNH ĐIỆU, GƯƠNG MẶT TRÒN

TÓC NAM, UNDERCUT, TÓC ĐẸP, SÀNH ĐIỆU, GƯƠNG MẶT TRÒN

TÓC NAM, UNDERCUT, TÓC ĐẸP, SÀNH ĐIỆU, GƯƠNG MẶT TRÒN

Nhận xét