KIỂU TÓC DÀI UNDERCUT HÌNH XĂM CHO QUÍ CÔ TOMBOY


ĐÔI KHI CÁC CÔ NÀNG TOMBOY CỰC KỲ QUYẾN RŨ LÚC THÌ BUÔNG XOÃ MÁI TÓC DÀI, KHI LẠI BUỘC CAO LÊN ĐỂ LỘ PHẦN GÁY CẠO XANH VÀ THÊM CÁC HÌNH HOẠ TIẾT ĐIÊU KHẮC ĐƠN GIẢN NHƯNG VÔ CÙNG BẮT MẮT ...

CHẾ NÀO CÓ NHU CẦU VUI LÒNG ĐẶT LỊCH 0915804875 NHÉ !!!
TOMBOY, UNDERCUT, TATTOO, ĐIÊU KHẮC, HOẠ TIẾT, HÌNH XĂM TÓC, TÓC TOMBOY, ĐỘC ĐÁO

TOMBOY, UNDERCUT, TATTOO, ĐIÊU KHẮC, HOẠ TIẾT, HÌNH XĂM TÓC, TÓC TOMBOY, ĐỘC ĐÁO

TOMBOY, UNDERCUT, TATTOO, ĐIÊU KHẮC, HOẠ TIẾT, HÌNH XĂM TÓC, TÓC TOMBOY, ĐỘC ĐÁO

TOMBOY, UNDERCUT, TATTOO, ĐIÊU KHẮC, HOẠ TIẾT, HÌNH XĂM TÓC, TÓC TOMBOY, ĐỘC ĐÁO

TOMBOY, UNDERCUT, TATTOO, ĐIÊU KHẮC, HOẠ TIẾT, HÌNH XĂM TÓC, TÓC TOMBOY, ĐỘC ĐÁO

TOMBOY, UNDERCUT, TATTOO, ĐIÊU KHẮC, HOẠ TIẾT, HÌNH XĂM TÓC, TÓC TOMBOY, ĐỘC ĐÁO

TOMBOY, UNDERCUT, TATTOO, ĐIÊU KHẮC, HOẠ TIẾT, HÌNH XĂM TÓC, TÓC TOMBOY, ĐỘC ĐÁO

TOMBOY, UNDERCUT, TATTOO, ĐIÊU KHẮC, HOẠ TIẾT, HÌNH XĂM TÓC, TÓC TOMBOY, ĐỘC ĐÁO

TOMBOY, UNDERCUT, TATTOO, ĐIÊU KHẮC, HOẠ TIẾT, HÌNH XĂM TÓC, TÓC TOMBOY, ĐỘC ĐÁO

TOMBOY, UNDERCUT, TATTOO, ĐIÊU KHẮC, HOẠ TIẾT, HÌNH XĂM TÓC, TÓC TOMBOY, ĐỘC ĐÁO

TOMBOY, UNDERCUT, TATTOO, ĐIÊU KHẮC, HOẠ TIẾT, HÌNH XĂM TÓC, TÓC TOMBOY, ĐỘC ĐÁO