VU MÔNG LUNG MỸ NAM SOÁI CA CỬU VƯƠNG THÁI TỬ PHI

Khác với Thái tử Tề Thịnh ngoài lạnh trong nóng, Cửu Vương do diễn viên trẻ Vu Mông Lung thể hiện lại có tính cách hiền lành, ôn nhu, lại còn rất lãng mạn khi đưa Trương Bồng Bồng ngắm cảnh biển đèn lồng giữa đêm. Ngoài đời, Vu Mông Lung bằng tuổi Trương Thiên Ái. Anh chàng hiện đang là một diễn viên, ca sĩ và đạo diễn MV. Giống với Trương Thiên Ái, Vu Mông Lung cũng xuất thân tại môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp mang tên Học viện Nghệ thuật biểu diễn Bắc Kinh.

Vu Mông Lung hiện đang là một chàng trai đa tài khi vừa đảm nhiệm vai trò ca sĩ, diễn viên và đạo diễn MV

Mời chị em cùng soi nhan sắc "không tì vết" của chàng Soái Ca thế hệ mới nhất của điện ảnh Hoa Ngữ nhé

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,


VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,

VU MÔNG LUNG, ALAN YU, MỸ NAM, CỬU VƯƠNG, SOÁI CA, THÁI TỬ PHI THĂNG CHỨC KÝ,