BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT

10 cách làm mới kiểu tóc trong vòng “1 nốt nhạc”: Tóc kẹp lệch nữ tính, đáng yêu: Với kiểu tóc này, bạn chỉ cần xoắn một lọn tóc ở một bên và dùng hai chiếc kẹp tăm để kẹp chéo nhau. Tóc búi tròn đỉnh trẻ trung, xì tin: Buộc cao đuôi ngựa rồi xoăn tóc lại, chỉnh cho tròn búi tóc phía trên đỉnh đầu và kẹp ghim cố định phần đuôi thừa…

10 cách làm mới kiểu tóc trong vòng “1 nốt nhạc”


BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT

BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT


BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT


BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT

2. Tóc búi tròn đỉnh trẻ trung, xì tin


BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT


BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT

3.Tóc băng đô đơn giản, sang trọng


BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT


BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT

4. Tóc đuôi ngựa trẻ trung, cá tính


BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT


BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT

5. Tóc xoắn mái


BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT


BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT

6. Tóc tết búi thấp.Tham khảo thêm 10 kiểu tóc tết đẹp cho mùa xuân hè năm 2016


BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT


BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT

7. Tóc búi cao kết hợp bờm


6 Cách tết tóc đuôi ngựa đơn giản mà đẹp tại nhà


BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT


BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT

8. Tóc xoắn nửa đầu


BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT


BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT

9. Tóc thả cách điệu


BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT


BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT

10. Tóc buộc nửa đầu


BIẾN TẤU 10 KIỂU TÓC CHỈ TRONG VÒNG 5 PHÚT

Nhận xét