DẠY BÀI CẮT TÓC BOB GÁY TOMBOY NHUỘM GALAXY BẠCH KIM THEO TỪNG BƯỚC

BẠN LÀ MỘT NGƯỜI TRẺ TUỔI ĐAM MÊ NGHỆ THUẬT CẮT TÓC, BẠN LUÔN TÌM TÒI KHÁM PHÁ MỌI CÔNG THỨC LÀM MÀU, CÔNG THỨC UỐN XOĂN, VÀ GIỜ ĐÂY LÀ CÔNG THỨC CẮT TÓC BOB ẢO DIỆU DO GIÁO TRÌNH GỐC VIDAL SASSON - KORIGAMI XIN MẠN PHÉP BIÊN TẬP CHO DỄ HIỂU

BỘ MÔN UỐN XOĂN LẠNH ĐÒI HỎI SỰ TỈ MỈ VÀ KHÉO LÉO CỦA NHỮNG NGÓN TAY, CỔ TAY, BÀN TAY, CÁNH TAY ... KẾT HỢP CÙNG TƯ THẾ ĐỨNG CHUẨN VÀ SỰ DI CHUYỂN HỢP LÝ ... BẠN KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH MỘT NHÀ TẠO MẪU TÓC CHUYÊN NGHIỆP NẾU BẠN KHÔNG BIẾT CÁCH UỐN TÓC SAO CHO ĐÚNG VÀ ĐỂ HỌC UỐN TÓC ... TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU THƯỜNG BẮT ĐẦU TỪ HỌC UỐN XOĂN LẠNH Khi học trên mô hình đầu Manocanh, các bạn chưa cần sử dụng thuốc uốn hoá học, nhưng khi học những tiết cuối của môn học xoăn lạnh, học viên Korigami sẽ được hướng dẫn thực tập uốn hoá chất trên các mẫu tóc Test Khi đã thành công trên tóc Test sẽ tham gia các khoá tập huấn uốn trên tóc thật Sau đó sẽ hướng dẫn các bạn thực tập tại salon  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Học uốn xoăn lạnh là môn học bắt buộc trong bất cứ giáo trình dạy nghề tóc nào trên bất cứ nơi đâu trên toàn thế giới   TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Và muốn uốn xoăn chuẩn thì chia phải chuẩn  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Có nhiều thợ làm tóc mới vào nghề thường chủ quan coi thường việc học các điểm và đường chia chuẩn  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Sắp đặt bố cục lô cuốn lung tung thì sóng sẽ rối tít mù không thể thành lọn tóc đẹp được  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Một bạn học sinh khoá BC đang ôn tập uốn xoăn dọc lớp tối  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Uốn xoăn dọc hoặc uốn xoăn ngang đều là những bài uốn kinh điển  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Một bạn đang học chia tóc 3 tầng  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Bài học chia tóc 5 khu vực ( trên thế giới họ gọi là 6 sections tức là 6 khu vực cơ ạ )  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Kiểu tóc uốn nửa đầu dáng hiện đại  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Khi uốn 1/2 đầu quan trọng là chế độ căn chỉnh các tầng sóng lô cuốn theo phom  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Nếu bạn cuốn sai kỹ thuật thì tác phẩm tóc uốn sẽ lệch phom  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Bài uốn xoăn 3 tầng  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Tóc uốn đạt yêu cầu khi tháo lô sẽ có dạng sóng S cuộn từng lọn như thế này  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Khi tháo rời các lọn tóc thì sóng sẽ trông như thế này  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Tóc uốn nửa đầu khi tháo lô cuốn sẽ có lọn sóng ở 1/2 ngọn . chân tóc vẫn thẳng cho phom trẻ trung  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH
Đây là kiểu tóc thuộc dòng Bob vòng cung mái hình quả nấm  - biến tấu ở mai nhọn và gáy moi Tomboy

BỘ MÔN UỐN XOĂN LẠNH ĐÒI HỎI SỰ TỈ MỈ VÀ KHÉO LÉO CỦA NHỮNG NGÓN TAY, CỔ TAY, BÀN TAY, CÁNH TAY ... KẾT HỢP CÙNG TƯ THẾ ĐỨNG CHUẨN VÀ SỰ DI CHUYỂN HỢP LÝ ... BẠN KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH MỘT NHÀ TẠO MẪU TÓC CHUYÊN NGHIỆP NẾU BẠN KHÔNG BIẾT CÁCH UỐN TÓC SAO CHO ĐÚNG VÀ ĐỂ HỌC UỐN TÓC ... TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU THƯỜNG BẮT ĐẦU TỪ HỌC UỐN XOĂN LẠNH Khi học trên mô hình đầu Manocanh, các bạn chưa cần sử dụng thuốc uốn hoá học, nhưng khi học những tiết cuối của môn học xoăn lạnh, học viên Korigami sẽ được hướng dẫn thực tập uốn hoá chất trên các mẫu tóc Test Khi đã thành công trên tóc Test sẽ tham gia các khoá tập huấn uốn trên tóc thật Sau đó sẽ hướng dẫn các bạn thực tập tại salon  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Học uốn xoăn lạnh là môn học bắt buộc trong bất cứ giáo trình dạy nghề tóc nào trên bất cứ nơi đâu trên toàn thế giới   TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Và muốn uốn xoăn chuẩn thì chia phải chuẩn  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Có nhiều thợ làm tóc mới vào nghề thường chủ quan coi thường việc học các điểm và đường chia chuẩn  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Sắp đặt bố cục lô cuốn lung tung thì sóng sẽ rối tít mù không thể thành lọn tóc đẹp được  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Một bạn học sinh khoá BC đang ôn tập uốn xoăn dọc lớp tối  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Uốn xoăn dọc hoặc uốn xoăn ngang đều là những bài uốn kinh điển  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Một bạn đang học chia tóc 3 tầng  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Bài học chia tóc 5 khu vực ( trên thế giới họ gọi là 6 sections tức là 6 khu vực cơ ạ )  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Kiểu tóc uốn nửa đầu dáng hiện đại  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Khi uốn 1/2 đầu quan trọng là chế độ căn chỉnh các tầng sóng lô cuốn theo phom  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Nếu bạn cuốn sai kỹ thuật thì tác phẩm tóc uốn sẽ lệch phom  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Bài uốn xoăn 3 tầng  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Tóc uốn đạt yêu cầu khi tháo lô sẽ có dạng sóng S cuộn từng lọn như thế này  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Khi tháo rời các lọn tóc thì sóng sẽ trông như thế này  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH Tóc uốn nửa đầu khi tháo lô cuốn sẽ có lọn sóng ở 1/2 ngọn . chân tóc vẫn thẳng cho phom trẻ trung  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH  TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH
Trước khi thực hiện, người mẫu để tóc Vic khá tẻ nhạt đơn điệu
DẠY BÀI CẮT TÓC BOB GÁY TOMBOY NHUỘM GALAXY BẠCH KIM THEO TỪNG BƯỚC
Chia tóc thành 9 khu vực chuẩn hệ Vidal Sassoon


DẠY BÀI CẮT TÓC BOB GÁY TOMBOY NHUỘM GALAXY BẠCH KIM THEO TỪNG BƯỚC
Khu vực 1+2 cắt kéo lược ngắn 0,5 đến 1 cm ( có thể cắt bằng tông đơ nếu muốn cắt ngắn hơn )

DẠY BÀI CẮT TÓC BOB GÁY TOMBOY NHUỘM GALAXY BẠCH KIM THEO TỪNG BƯỚC
Khu vực 3-4 nâng 15 độ cắt tạo phom ... Sau đó trùm khu vực 5-6 xuống cắt chuyển động đuổi bám cúp

DẠY BÀI CẮT TÓC BOB GÁY TOMBOY NHUỘM GALAXY BẠCH KIM THEO TỪNG BƯỚC
Khu vực 7-8-9 cắt mái và 2 bên mai không cần độ đuổiDẠY BÀI CẮT TÓC BOB GÁY TOMBOY NHUỘM GALAXY BẠCH KIM THEO TỪNG BƯỚC
Sử dụng thuốc nhuộm Goldwell Elumen nhuộm phủ bóng nền tóc sáng trên Level 9

DẠY BÀI CẮT TÓC BOB GÁY TOMBOY NHUỘM GALAXY BẠCH KIM THEO TỪNG BƯỚC
Bọc một ít giấy bạc nhuộm highlight khói và ngọc trai ánh tím

DẠY BÀI CẮT TÓC BOB GÁY TOMBOY NHUỘM GALAXY BẠCH KIM THEO TỪNG BƯỚC
Tuần tự nhuộm 2 sắc độ hồng cho hết khu vực mái

DẠY BÀI CẮT TÓC BOB GÁY TOMBOY NHUỘM GALAXY BẠCH KIM THEO TỪNG BƯỚC
Phần đỉnh nhuộm khử vàng để tóc sáng trắng hơn
DẠY BÀI CẮT TÓC BOB GÁY TOMBOY NHUỘM GALAXY BẠCH KIM THEO TỪNG BƯỚC
Đây là kết quả hoàn hảo không tì vết ... Kiểu tóc Bob mà ai làm nghề tóc đều mơ ước một lần trong đời mình thực hiện từ A đến ZNhận xét