HỌC CÁC TƯ THẾ CẦM MÁY SẤY TÓC ĐÚNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Sấy tạo kiểu: Cách cầm máy sấy

Một số tư thế cầm máy sấy

Tay phải

HỌC CÁC TƯ THẾ CẦM MÁY SẤY TÓC ĐÚNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
Hai ngón tay cái và ngón trỏ áp sát phần tay cầm, ngón trỏ giữ vị trí gần trên công tắc

HỌC CÁC TƯ THẾ CẦM MÁY SẤY TÓC ĐÚNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
Ngón tay số 3,4 giữ cán lược chải chống rối, lược và thân ống máy sấy tạo góc 45 độ

HỌC CÁC TƯ THẾ CẦM MÁY SẤY TÓC ĐÚNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
Khi cần thiết di động lược để chải tóc rối ta có thể mở hoặc khép ngón tay số 3,4 theo tư thế mái chèo

HỌC CÁC TƯ THẾ CẦM MÁY SẤY TÓC ĐÚNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
Khi sấy theo chiều thẳng đứng từ trên xuống lược chống rối có thể đảo như mái chèo


HỌC CÁC TƯ THẾ CẦM MÁY SẤY TÓC ĐÚNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

HỌC CÁC TƯ THẾ CẦM MÁY SẤY TÓC ĐÚNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
Ta có thể điều chỉnh ống sấy xoay lên xuống 180 độ giữ nguyên lược

HỌC CÁC TƯ THẾ CẦM MÁY SẤY TÓC ĐÚNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
Cách cầm trực tiếp vào ống sấy khi sấy thẳng ... Không sấy khi quá nóng sẽ bỏng rát tay ... áp dụng sấy mát hoặc hơi ấm

Tay trái

HỌC CÁC TƯ THẾ CẦM MÁY SẤY TÓC ĐÚNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

HỌC CÁC TƯ THẾ CẦM MÁY SẤY TÓC ĐÚNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

HỌC CÁC TƯ THẾ CẦM MÁY SẤY TÓC ĐÚNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

HỌC CÁC TƯ THẾ CẦM MÁY SẤY TÓC ĐÚNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

HỌC CÁC TƯ THẾ CẦM MÁY SẤY TÓC ĐÚNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

HỌC CÁC TƯ THẾ CẦM MÁY SẤY TÓC ĐÚNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

HỌC CÁC TƯ THẾ CẦM MÁY SẤY TÓC ĐÚNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Nhận xét