TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH

BỘ MÔN UỐN XOĂN LẠNH ĐÒI HỎI SỰ TỈ MỈ VÀ KHÉO LÉO CỦA NHỮNG NGÓN TAY, CỔ TAY, BÀN TAY, CÁNH TAY ... KẾT HỢP CÙNG TƯ THẾ ĐỨNG CHUẨN VÀ SỰ DI CHUYỂN HỢP LÝ ...

BẠN KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH MỘT NHÀ TẠO MẪU TÓC CHUYÊN NGHIỆP NẾU BẠN KHÔNG BIẾT CÁCH UỐN TÓC SAO CHO ĐÚNG

VÀ ĐỂ HỌC UỐN TÓC ... TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU THƯỜNG BẮT ĐẦU TỪ HỌC UỐN XOĂN LẠNH
Khi học trên mô hình đầu Manocanh, các bạn chưa cần sử dụng thuốc uốn hoá học, nhưng khi học những tiết cuối của môn học xoăn lạnh, học viên Korigami sẽ được hướng dẫn thực tập uốn hoá chất trên các mẫu tóc Test
Khi đã thành công trên tóc Test sẽ tham gia các khoá tập huấn uốn trên tóc thật
Sau đó sẽ hướng dẫn các bạn thực tập tại salon

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH
Học uốn xoăn lạnh là môn học bắt buộc trong bất cứ giáo trình dạy nghề tóc nào trên bất cứ nơi đâu trên toàn thế giới


TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH
Và muốn uốn xoăn chuẩn thì chia phải chuẩn

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH
Có nhiều thợ làm tóc mới vào nghề thường chủ quan coi thường việc học các điểm và đường chia chuẩn

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH
Sắp đặt bố cục lô cuốn lung tung thì sóng sẽ rối tít mù không thể thành lọn tóc đẹp được

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH
Một bạn học sinh khoá BC đang ôn tập uốn xoăn dọc lớp tối

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH
Uốn xoăn dọc hoặc uốn xoăn ngang đều là những bài uốn kinh điển

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH
Một bạn đang học chia tóc 3 tầng

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH
Bài học chia tóc 5 khu vực ( trên thế giới họ gọi là 6 sections tức là 6 khu vực cơ ạ )

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH
Kiểu tóc uốn nửa đầu dáng hiện đại

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH
Khi uốn 1/2 đầu quan trọng là chế độ căn chỉnh các tầng sóng lô cuốn theo phom

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH
Nếu bạn cuốn sai kỹ thuật thì tác phẩm tóc uốn sẽ lệch phom

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH
Bài uốn xoăn 3 tầng

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH
Tóc uốn đạt yêu cầu khi tháo lô sẽ có dạng sóng S cuộn từng lọn như thế này

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH
Khi tháo rời các lọn tóc thì sóng sẽ trông như thế này

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH


TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH
Tóc uốn nửa đầu khi tháo lô cuốn sẽ có lọn sóng ở 1/2 ngọn . chân tóc vẫn thẳng cho phom trẻ trung

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH

TIẾT HỌC UỐN XOĂN LẠNH TRỤC NHỰA SIZE 15 TRÊN MA NƠ CANH

Nhận xét