NHỮNG MẪU TÓC UỐN XOĂN LẠNH DO HỌC SINH KORIGAMI THỰC HÀNH

CÓ THỰC HÀNH THÌ TAY NGHỀ MỚI VỮNG - ĐÓ LÀ TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ TÓC CỦA KORIGAMI ...

Nếu quá chú trọng lý thuyết mà lơ là chuyện thực hành thực tế - hoặc nếu chỉ dạy xong rồi để đó bỏ mặc cho học viên nhớ được bao nhiêu thì nhớ - cách dạy học đấy đã lỗi thời ... Nếu chỉ dạy cho học viên bắt chước đúng những gì mình đã biết cũng đã lỗi thời ...

Korigami ngoài việc truyền kiến thức và kinh nghiệm còn liên tục sáng tạo giáo trình mới - dạy và học tương tác lẫn nhau - khuyến khích các em học viên sáng tạo hết mức có thể ...
Hy vọng tương lai chúng ta sẽ đón nhận nhiều thợ làm tóc có tâm có tài, phục vụ đất nước !!!
NHỮNG MẪU TÓC UỐN XOĂN LẠNH DO HỌC SINH KORIGAMI THỰC HÀNH

NHỮNG MẪU TÓC UỐN XOĂN LẠNH DO HỌC SINH KORIGAMI THỰC HÀNH

NHỮNG MẪU TÓC UỐN XOĂN LẠNH DO HỌC SINH KORIGAMI THỰC HÀNH

NHỮNG MẪU TÓC UỐN XOĂN LẠNH DO HỌC SINH KORIGAMI THỰC HÀNH

NHỮNG MẪU TÓC UỐN XOĂN LẠNH DO HỌC SINH KORIGAMI THỰC HÀNH

NHỮNG MẪU TÓC UỐN XOĂN LẠNH DO HỌC SINH KORIGAMI THỰC HÀNH

NHỮNG MẪU TÓC UỐN XOĂN LẠNH DO HỌC SINH KORIGAMI THỰC HÀNH

NHỮNG MẪU TÓC UỐN XOĂN LẠNH DO HỌC SINH KORIGAMI THỰC HÀNH

NHỮNG MẪU TÓC UỐN XOĂN LẠNH DO HỌC SINH KORIGAMI THỰC HÀNH

NHỮNG MẪU TÓC UỐN XOĂN LẠNH DO HỌC SINH KORIGAMI THỰC HÀNH

NHỮNG MẪU TÓC UỐN XOĂN LẠNH DO HỌC SINH KORIGAMI THỰC HÀNH

NHỮNG MẪU TÓC UỐN XOĂN LẠNH DO HỌC SINH KORIGAMI THỰC HÀNH

NHỮNG MẪU TÓC UỐN XOĂN LẠNH DO HỌC SINH KORIGAMI THỰC HÀNH

NHỮNG MẪU TÓC UỐN XOĂN LẠNH DO HỌC SINH KORIGAMI THỰC HÀNH

NHỮNG MẪU TÓC UỐN XOĂN LẠNH DO HỌC SINH KORIGAMI THỰC HÀNH

Nhận xét