DẠY BỚI TÓC NGHỆ THUẬT DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

CÓ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN ĐẠT BỘ MÔN BỚI TÓC CÔ DÂU NGHỆ THUẬT

Nhưng cách dạy học trực quan 1 kèm 1 là dễ học nhất vì giáo viên làm mẫu đến đâu - giảng giải phân tích - hướng dẫn cách làm tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhất

Sau bài mẫu đến lượt học viên sẽ làm lại cho đến khi hoàn tất từng tác phẩm
Mỗi tác phẩm theo 1 chủ đề cụ thể - hợp với từng trường hợp cụ thể
Hình trong bài này là do học sinh thực hành
DẠY BỚI TÓC NGHỆ THUẬT DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

DẠY BỚI TÓC NGHỆ THUẬT DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

DẠY BỚI TÓC NGHỆ THUẬT DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

DẠY BỚI TÓC NGHỆ THUẬT DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

DẠY BỚI TÓC NGHỆ THUẬT DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU


Nhận xét