MÁY UỐN TÓC HƠI NƯỚC GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Máy uốn tóc hơi nước bao gồm:

 • Khung máy
 • Lô uốn tóc hơi nước
 • Dây dẫn nhiệt
 • Giấy uốn
 • Giấy giữ nhiệt
  MÁY UỐN TÓC HƠI NƯỚC GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

  MÁY UỐN TÓC HƠI NƯỚC GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

***Ưu điểm:

 • Không làm cho tóc bị khô
 • Tiết kiệm thời gian cho khách hàng và salon
 • Sử dụng đơn giản
 • Dễ dàng di chuyển
 • Nhỏ, gọn
  MÁY UỐN TÓC HƠI NƯỚC GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

MÁY UỐN TÓC HƠI NƯỚC GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

 • MÁY UỐN TÓC HƠI NƯỚC GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Nhận xét