MỘT SỐ LOẠI TRỤC LÔ CUỐN UỐN MÁY SETTING KTS

MỘT SỐ LOẠI TRỤC LÔ CUỐN UỐN TÓC SETTING KỸ THUẬT SỐ PHỔ BIẾN TRÊN THỊ TRƯỜNG

MỘT SỐ LOẠI TRỤC LÔ CUỐN UỐN MÁY SETTING KTS
Trục uốn - cây xương uốn setting Chất liệu nhựa 
Màu sắc : đen - cam - tím - xanh v.v...
Điện thế : 24 vol hoặc 220 vol
Kích cỡ size thông dụng : từ 9 mm đến 32 mm

MỘT SỐ LOẠI TRỤC LÔ CUỐN UỐN MÁY SETTING KTS
Trục uốn - cây xương uốn setting Chất liệu Sứ 
Màu sắc : đen - trắng
Điện thế : 24 vol hoặc 220 vol
Kích cỡ size thông dụng : từ 9 mm đến 32 mm

MỘT SỐ LOẠI TRỤC LÔ CUỐN UỐN MÁY SETTING KTS
Trục uốn - cây xương uốn setting Sóng nước Chất liệu nhựa 
Màu sắc : xanh v.v...
Điện thế : 24 vol hoặc 220 vol
Kích cỡ size thông dụng : từ 17 mm đến 22 mm

MỘT SỐ LOẠI TRỤC LÔ CUỐN UỐN MÁY SETTING KTS
Trục uốn - cây xương uốn setting dành cho máy uốn KTS MINIChất liệu nhựa 
Màu sắc : đen - cam - tím - xanh v.v...
Điện thế : 24 vol hoặc 220 vol
Kích cỡ size thông dụng : từ 9 mm đến 32 mm

MỘT SỐ LOẠI TRỤC LÔ CUỐN UỐN MÁY SETTING KTS
Trục uốn - cây xương uốn setting Chất liệu nhựa gốm
Màu sắc : đen - cam - tím - xanh v.v...
Điện thế : 24 vol hoặc 220 vol
Kích cỡ size thông dụng : từ 9 mm đến 32 mm


Nhận xét