TẬN MẮT TIẾT HỌC SẤY TÓC CÚP CĂN BẢN TẠI HỌC VIỆN KORIGAMI

Bạn chưa có điều kiện đến tận nơi học viện tóc Korigami (số 7 Trần Tế Xương, Hà Nội) tham quan các lớp học vẫn có thể tận mắt nhìn thấy các hoạt động diễn ra tại đây thông qua hệ thống Live Stream của Facebook

TẬN MẮT TIẾT HỌC SẤY TÓC CÚP CĂN BẢN TẠI HỌC VIỆN KORIGAMI

TẬN MẮT TIẾT HỌC SẤY TÓC CÚP CĂN BẢN TẠI HỌC VIỆN KORIGAMI

TẬN MẮT TIẾT HỌC SẤY TÓC CÚP CĂN BẢN TẠI HỌC VIỆN KORIGAMI

TẬN MẮT TIẾT HỌC SẤY TÓC CÚP CĂN BẢN TẠI HỌC VIỆN KORIGAMI

Nhận xét