HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC

BẢNG GIÁ LÀM TÓCHỌC PHÍ CÁC KHOÁ

Tóc là một phần không thể thiếu của chân dung, tóc có rất nhiều hình dáng khác nhau như: xoăn, dài, ngắn, tóc tết...vv Vì vậy việc diễn đạt được hình dáng của tóc không hề đơn giản.


Để vẽ được một bộ tóc đẹp, trước tiên nên quan sát mẫu thật kĩ để đánh giá hình dáng, màu sắc cũng như ánh sáng tác động lên tóc.
- Bước quan sát mẫu:

HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC


vị trí đằng sau


HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC


Vị trí chính diện

HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC


Vị trí cúi xuống

HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC


Vị trí nghiêng 1/2

HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC


Vị trí nghiêng 3/4


- Bước đánh giá hình dáng tóc
HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC


HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC
Dài - xoănHỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC


Dài - xăn - tết

HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC


Dài - tết

HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC


Ngắn - có sóng tóc

HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC


Tóc Thẳng và các loại khác...vv
- Bước vẽ tóc (cách vẽ tóc ):
HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC
xác định hướng ánh sáng và vùng sáng - tối của tóc

HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC


Đối với sợi tóc xoăn - cách nhìn nên đưa vào khối hình cốc


HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC


HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC


Tuân theo nguyên tắc: Tối -sáng - trung gian - tối - trung gian - sáng -tối


HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC


Phân biệt các dáng tóc xoăn theo sợi tóc


HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC

HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC


Với tóc thẳng; tối -sáng -tốiHỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC


cách phân biệt sợi tóc và nếp tóc


HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC


Đối với việc tạo sợi tóc nổi lên trên nền tóc thì nên đi mảng lớn sắc độ đậm sau đó dùng tẩy mảnh lấy sáng tạo hiệu ứng


HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC
Quá trình vẽ một bài hoàn thiện của 3 dáng cơ bản: thẳng, xoăn, ngắn


HỌC SÁNG TÁC VẼ TÓC BẰNG BÚT CHÌ CÁC KIỂU TÓC

Quá trình vẽ tóc đòi hỏi tính tỉ mỉ, cẩn thận và kiên nhẫn, vì vậy phải luyện nhiều lần thì mới có kết quả tốt được. Chúc các bạn thành công!

Nhận xét