NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC

BẢNG GIÁ LÀM TÓCHỌC PHÍ CÁC KHOÁ

Trong loạt bài về những kiểu tóc nữ đẹp 2017 các bạn đã được salon Korigami tại số 22 Trần Tế Xương giới thiệu các kiểu tóc nữ ngắn, tóc bob, tóc tomboy, pixe tém cũng như tóc nam, Thì trong bài hôm nay, chúng tôi gửi tới các bạn kiểu tóc dài ngang vai cho các bạn gái lựa chọn.

Tóc chạm ngang vai có thể là theo dáng cắt tóc lá, cũng có thể theo dáng oval, hay dáng bằng.
Về kiểu thì có thể được uốn xoăn sóng, uốn xoăn cúp, xoăn vểnh. Cũng như kiểu dáng tóc, màu sắc cũng đa dạng, tùy thuộc vào lựa chọn yêu thích của các bạn gái
hãy cùng chiêm ngưỡng những kiểu tóc nữ đẹp 2017 qua những hình ảnh tóc chạm bằng ngang vai này:

1. Kiểu tóc uốn cúp đuôi chữ J, nhuộm màu nâu, để mái thưa


NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC
Tóc lửng ngang vai uốn cúp đuôi

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC
Kiểu tóc nữ lửng ngang bằng vai nhuộm màu nâu để mái thưa

 2. Kiểu tóc nữ chạm bằng vai xoăn vểnh, mái thưa màu nâu đồng

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC
Tóc chạm bằng vai xoăn vểnh ra ngoài

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC
Tóc lob lửng mái thưa nhuộm màu nâu cánh cam

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC
Tóc lửng xoăn đuôi, màu nâu rêu

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC
Kiểu tóc nữ màu nâu rêu đẹp

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC
Kiểu tóc chạm vai mái lệch

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC
Kiểu tóc chạm vai xoăn cúp đuôi màu nâu vàng

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC
Kiểu tóc lửng uốn cúp đuôi mái ngố

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC
Kiểu tóc ngang vai cúp đuôi, màu đỏ đồng

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC
Kiểu tóc lửng xoăn sóng nước vểnh

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC
Kiểu tóc chạm ngang vai màu nâu bã chè bóng

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC
Kiểu tóc uốn cúp sóng chạm vai

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC
Kiểu tóc nữ đẹp nhuộm màu nâu ánh đồng

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC
Kiểu tóc nữ chạm vai màu nâu vàng đồng

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC
Tóc nữ ngang vai để mái rẽ lệch

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC
Kiểu tóc nữ rẽ ngôi 4/6 đẹp

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC
Kiểu tóc nữ chạm vai uốn cúp phồng

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC


NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC
Kiểu tóc nữ xoăn cao su phồng đẹp

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC

NHỮNG KIỂU TÓC NỮ ĐẸP 2017 - KIỂU TÓC CHẠM NGANG VAI NHƯ GÁI HÀN QUỐC
Các bạn hãy gọi ngay đến các số hotline trên hình 0915804875 hoặc 0976078164 để đặt lịch làm tóc tại salon của chúng tôi
Chân thành cảm ơn
Hoàng Randy