TỶ PHÚ JACK MA DẠY 15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG CĂN BẢN

Nếu có một giải thưởng dành cho doanh nhân phát ngôn "thực tế nhất - thực dụng nhất" thì tôi cho rằng giải thưởng ấy sẽ thuộc về Jack Ma ...

Tính cách của ông thẳng thắn và vô cùng quyết đoán, hầu như rất ít khi ông dùng những lời nói hoa mỹ để mua vui cho khán giả, hầu hết là ông xoay quanh các chủ đề kinh doanh, bán hàng, quản trị ... Và lần nào cũng vậy, ông thường đúc kết các kinh nghiệm thành công của mình bằng các nguyên tắc vô cùng đơn giản - ngắn gọn - đọc qua là hiểu ...

SAU ĐÂY LÀ 15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG MÀ JACK MA TRUYỀN DẠY CHO CHÚNG TA

1. Bán cho khách lạ, cần lễ phép 
TỶ PHÚ JACK MA DẠY 15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG CĂN BẢN

2. Bán cho khách quen, cần nhiệt tình 
TỶ PHÚ JACK MA DẠY 15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG CĂN BẢN

3. Bán cho khách đang gấp, cần phải nhanh
TỶ PHÚ JACK MA DẠY 15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG CĂN BẢN

4. Bán cho khách mua từ từ, cần kiên nhẫn
TỶ PHÚ JACK MA DẠY 15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG CĂN BẢN

5. Bán cho khách có tiền, cần cho họ thấy sự cao quý
TỶ PHÚ JACK MA DẠY 15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG CĂN BẢN 
 6. Bán cho khách ít tiền, cần cho họ thấy sự thực tế
TỶ PHÚ JACK MA DẠY 15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG CĂN BẢN
  
7. Khách theo mốt, bán cho họ sự thời thượng
TỶ PHÚ JACK MA DẠY 15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG CĂN BẢN

8. Khách chuyên nghiệp, bán cho họ sự chuyên nghiệpTỶ PHÚ JACK MA DẠY 15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG CĂN BẢN

9. Khách hào phóng, bán cho họ sự trượng nghĩa
TỶ PHÚ JACK MA DẠY 15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG CĂN BẢN

10. Khách keo kiệt, bán cho họ lợi ích
TỶ PHÚ JACK MA DẠY 15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG CĂN BẢN

11. Khách thích hưởng thụ, bán cho họ sự phục vụ
TỶ PHÚ JACK MA DẠY 15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG CĂN BẢN

12. Khách thích hư vinh, bán cho họ sự vinh dự
TỶ PHÚ JACK MA DẠY 15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG CĂN BẢN

13. Khách hay bắt bẻ, bán cho họ sự tỉ mỉ
 TỶ PHÚ JACK MA DẠY 15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG CĂN BẢN

14. Khách hiền lành, bán cho họ sự đồng cảm
TỶ PHÚ JACK MA DẠY 15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG CĂN BẢN

15. Khách còn do dự, bán cho họ sự đảm bảo
TỶ PHÚ JACK MA DẠY 15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG CĂN BẢN

TỶ PHÚ JACK MA DẠY 15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG CĂN BẢN   TỶ PHÚ JACK MA DẠY 15 NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG CĂN BẢN


Nhận xét