NHUỘM TÓC OMBRE TÍM KHÓI LOANG SƯƠNG MÙ | NHÌN LÀ ĐÊ MÊ

Các cô gái rất dại dột khi nhuộm tẩy tóc Vàng hoặc Khói | Trắng không đúng nơi đúng chỗ khiến cho tóc xơ cháy và vàng cam bẩn bẩn như mớ rơm khô


Không biết thì thôi chứ đã biết rồi thì đến thẳng Korigami mà nhuộm chứ việc quái gì phải đi đâu tốn thời gian tìm hiểu ••• Nhỉ 😜

Đùa chứ Korigami bấy lâu nổi tiếng là địa chỉ chuyên nhuộm Vàng Blond tức là kiểu tóc vàng như Tây 

Vàng Óng Như Tơ | Vàng Mộng Vàng Mơ | Nhìn phát là khờ | Nhìn phát là đơ


Học trường Tây do Tây đào tạo ra cho nên kỹ thuật nhuộm của Korigami hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của khách Tây chứ đừng nói chi khách Việt mình

Quảng cáo nhiều mệt | Xem đi rồi biết nha

NHUỘM TÓC OMBRE TÍM KHÓI LOANG SƯƠNG MÙ | NHÌN LÀ ĐÊ MÊ

NHUỘM TÓC OMBRE TÍM KHÓI LOANG SƯƠNG MÙ | NHÌN LÀ ĐÊ MÊ

NHUỘM TÓC OMBRE TÍM KHÓI LOANG SƯƠNG MÙ | NHÌN LÀ ĐÊ MÊ

NHUỘM TÓC OMBRE TÍM KHÓI LOANG SƯƠNG MÙ | NHÌN LÀ ĐÊ MÊ

NHUỘM TÓC OMBRE TÍM KHÓI LOANG SƯƠNG MÙ | NHÌN LÀ ĐÊ MÊ

NHUỘM TÓC OMBRE TÍM KHÓI LOANG SƯƠNG MÙ | NHÌN LÀ ĐÊ MÊ


Biết rồi thì muốn nhuộm màu gì cũng cứ qua Korigami | Trắng Bạch Kim còn làm được nữa là mấy màu A | B | C | D | E

NHUỘM TÓC OMBRE TÍM KHÓI LOANG SƯƠNG MÙ | NHÌN LÀ ĐÊ MÊ

NHUỘM TÓC OMBRE TÍM KHÓI LOANG SƯƠNG MÙ | NHÌN LÀ ĐÊ MÊ

NHUỘM TÓC OMBRE TÍM KHÓI LOANG SƯƠNG MÙ | NHÌN LÀ ĐÊ MÊ

NHUỘM TÓC OMBRE TÍM KHÓI LOANG SƯƠNG MÙ | NHÌN LÀ ĐÊ MÊ

NHUỘM TÓC OMBRE TÍM KHÓI LOANG SƯƠNG MÙ | NHÌN LÀ ĐÊ MÊ

NHUỘM TÓC OMBRE TÍM KHÓI LOANG SƯƠNG MÙ | NHÌN LÀ ĐÊ MÊ

NHUỘM TÓC OMBRE TÍM KHÓI LOANG SƯƠNG MÙ | NHÌN LÀ ĐÊ MÊ

NHUỘM TÓC OMBRE TÍM KHÓI LOANG SƯƠNG MÙ | NHÌN LÀ ĐÊ MÊ

NHUỘM TÓC OMBRE TÍM KHÓI LOANG SƯƠNG MÙ | NHÌN LÀ ĐÊ MÊ

NHUỘM TÓC OMBRE TÍM KHÓI LOANG SƯƠNG MÙ | NHÌN LÀ ĐÊ MÊ

HỌC VIỆN TÓC KORIGAMI BARBER 

Đ/c: số 7 Trần Tế Xương, ven hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội 

Nếu chỉ cắt tóc đẹp mà thành công _ Thì số lượng nhà tạo mẫu tóc danh tiếng có mà nhiều hơn quân Nguyên

Nếu chỉ cắt tóc đẹp mà thành công _ Thì số lượng nhà tạo mẫu tóc danh tiếng có mà nhiều hơn quân Nguyên
Nếu chỉ cắt tóc đẹp mà thành công _ Thì số lượng nhà tạo mẫu tóc danh tiếng có mà nhiều hơn quân Nguyên

Nhận xét