Học phí đào tạo các lớp cắt uốn nhuộm tạo kiểu tóc nam nữ (năm 2018)

Học viện tóc Korigami xin trân trọng thông báo mức học phí ưu đãi năm 2018

 • Ngày nào cũng có lớp mới  
 • Có chỗ ở nội trú miễn phí 
 • Cam kết học đến đâu làm được đến đó

MỨC HỌC PHÍ ÁP DỤNG NĂM 2018

•••••

📌 Lớp tổng hợp tóc nam nữ:

 • Tạo mẫu tóc nam nữ cơ bản: 12 triệu/ 2-3 tháng
 • Tạo mẫu tóc nam nữ toàn diện: 22 triệu/ 5-6 tháng
•••••

📌 Chuyên tóc nam:

 • Cắt nam cơ bản: 4 triệu/ 1 tháng
 • Cắt nam barber chuyên sâu: 6 triệu/ 2 tháng
 • Cắt uốn nhuộm nam barber toàn diện: 10 triệu/ 2-3 tháng
•••••

📌 Chuyên tóc nữ:

 • Cắt nữ cơ bản Toniandguy: 6 triệu/ 1 tháng
 • Cắt nữ toàn diện Toniandguy + Vidal Sassoon + toán hình học Logic: 8 triệu/ 2 tháng
 • Cắt uốn nhuộm tóc nữ toàn diện: 14 triệu/ 2-3 tháng
•••••

📌 Chuyên hoá chất:

 • Nhuộm toán học chuyên nghiệp: 4 triệu/ 5-10 ngày
 • Uốn nghệ thuật chuyên nghiệp: 4 triệu/ 5-10 ngày
 • Uốn nhuộm phục hồi toàn diện: 7 triệu/ 10-20 ngày
•••••

📌 Các lớp khác:

 • Gội dưỡng sinh + matxa + bấm huyệt: 2 triệu
 • Sấy tạo kiểu nghệ thuật: 2 triệu
 • Combo gội dưỡng sinh + matxa + bấm huyệt + sấy nghệ thuật: 3 triệu
••••

📌 Nếu bạn cần trao đổi thông tin chi tiết + tư vấn chọn kiểu tóc phù hợp + đặt lịch hẹn làm tóc 👉 xin vui lòng nhắn tin

Học phí đào tạo các lớp cắt uốn nhuộm tạo kiểu tóc nam nữ (năm 2018)

Học phí đào tạo các lớp cắt uốn nhuộm tạo kiểu tóc nam nữ (năm 2018)

Học phí đào tạo các lớp cắt uốn nhuộm tạo kiểu tóc nam nữ (năm 2018)


Nhận xét