Bài đăng

Tóc Bob Ngắn Uốn Sóng Bung Rối do Vua Tóc Korigami thực hiện

Tóc chiếc lá Hong Kong 2019 2020 do Vua Tóc Korigami cắt nhuộm uốn

Kiểu tóc Tomboy đẹp vạn người mê do Vua Tóc Ngắn Korigami cắt nhuộm