Bài đăng

Trực tiếp tuyển sinh và đạo tạo NGHỆ SỸ MÀU NHUỘM « COLOR ARTIST » bởi NTMK Kuansaigon

Bóc đen nhuộm tái sinh màu Hồng Iphone kiểu tóc đẹp xuất sắc

Ngắm kiểu tóc chiếc lá Sư Tử Hong Kong nhuộm Xanh Than Chì đẹp xuất sắc

Cắt tóc ngắn đẹp đến mức dù xa mấy chục cây số cũng tìm đến Korigami

Kiểu tóc Bob đuổi tầng Layer HongKong ĐẸP NHẤT 2019