Bài đăng

Giải vong tóc ngắn siêu phẩm, cắt tomboy xong nghiện luôn

Ai bảo mặt vuông không cắt được tóc tomboy?