HỌC PHÍ NGHỀ CẮT UỐN NHUỘM TẠO KIỂU TÓC NAM NỮ BARBER TOMBOY HÀ NỘI

HỌC PHÍ NGHỀ CẮT UỐN NHUỘM TẠO KIỂU TÓC NAM NỮ BARBER TOMBOY HÀ NỘI


HỌC PHÍ NGHỀ CẮT UỐN NHUỘM TẠO KIỂU TÓC NAM NỮ BARBER TOMBOY HÀ NỘI

HỌC PHÍ NGHỀ CẮT UỐN NHUỘM TẠO KIỂU TÓC NAM NỮ BARBER TOMBOY HÀ NỘI

HỌC PHÍ NGHỀ CẮT UỐN NHUỘM TẠO KIỂU TÓC NAM NỮ BARBER TOMBOY HÀ NỘI

HỌC PHÍ NGHỀ CẮT UỐN NHUỘM TẠO KIỂU TÓC NAM NỮ BARBER TOMBOY HÀ NỘI

HỌC PHÍ NGHỀ CẮT UỐN NHUỘM TẠO KIỂU TÓC NAM NỮ BARBER TOMBOY HÀ NỘI

HỌC PHÍ NGHỀ CẮT UỐN NHUỘM TẠO KIỂU TÓC NAM NỮ BARBER TOMBOY HÀ NỘI

HỌC PHÍ NGHỀ CẮT UỐN NHUỘM TẠO KIỂU TÓC NAM NỮ BARBER TOMBOY HÀ NỘI

 triệu học gì?

_ Gội dưỡng sinh [GỘI]
_  Uốn cơ bản [UỐN_1]
_ Nhuộm cơ bản [NHUỘM_1]
_ Sấy nghệ thuật [SẤY]

  triệu học gì?

_ Gội dưỡng sinh + sấy nghệ thuật [GỘI_SẤY]


  triệu học gì?

_ Cắt tóc nam căn bản Basic Barber [CẮT_NAM_1]

_ Nhuộm toàn diện chuyên nghiệp [NHUỘM_2]

_ Uốn toàn diện chuyên nghiệp [UỐN_2]

_ Bới Tết toàn diện chuyên nghiệp [BỚI]


 triệu học gì?

_ Cắt tóc nam Âu Mỹ toàn diện West Barber [CẮT_NAM_2]

_ Cắt tóc nữ căn bản Toniandguy [CẮT_NỮ_1]


 triệu học gì?


_ Hóa chất: Uốn + Nhuộm+ Phục hồi tóc toàn diện [UỐN_NHUỘM_2]


 triệu học gì?

_ Cắt tóc nữ toàn diện Toniandguy + Vidal Sassoon + Tomboy [CẮT_NỮ_TD]


  triệu học gì?

_ Cắt uốn nhuộm tạo mẫu tóc nam quốc tế World Barber [NAM_TD]

_ Cắt uốn nhuộm tóc nữ căn bản Toniandguy [CẮT_UỐN_NHUỘM_NỮ]

  triệu học gì?

_ Cắt tóc nam nữ toàn diện chuyên sâu [CẮT_NAM_NỮ_2]

_ Tạo mẫu tóc nam nữ căn bản [NAM_NỮ_TD_1]
  triệu học gì?

_ Cắt uốn nhuộm tóc nữ [CẮT_UỐN_NHUỘM_NỮ]

 triệu học gì?


_ Cắt uốn nhuộm tóc nam nữ [CẮT_UỐN_NHUỘM_NAM_NỮ]

  triệu học gì?

_ Chuyên gia tạo mẫu tóc nữ toàn diện chuyên sâu [NỮ_TD]


  triệu học gì?

_  Chuyên gia tạo mẫu tóc nam nữ toàn diện chuyên sâu [NAM_NỮ_TD_1]

  triệu học gì?

_ Tổng hợp chuyên gia tạo mẫu tóc nam nữ toàn diện + Bới tết tóc nghệ thuật chuyên sâu [NAM_NỮ_TD_3]

Nhận xét